Zakres usług
Kancelaria Radcy Prawnego Jan Dziubałtowski świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno dla klientów indywidualnych, przedsiębiorców, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak też spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów.

Zakres świadczonych usług:

 • Prawo i postępowanie cywilne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo i postępowanie karne oraz Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Prawo rodzinne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo spółek handlowych
 • Dochodzenie odszkodowań
 • Windykacja należności
 • Służebność przesyłu

W ramach świadczonych usług we wskazanym powyżej zakresie Kancelaria oferuje:

 • Doradztwo prawne,
 • Sporządzanie opinii prawnych, przygotowywanie i opiniowanie umów, projektów uchwał, pism procesowych i innych,
 • Reprezentację w postępowaniach przedsądowych,
 • Reprezentację w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji,
 • Reprezentację przed urzędami, organami administracji i innymi instytucjami,
 • Reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych,
 • Przesądową oraz sądową windykację należności,
 • Tworzenie, łączenie, podział i przekształcanie spółek prawa handlowego,
 • Bieżącą obsługę prawną prowadzonej działalności,
 • Porady prawne on-line.